مربع

یه روز رهبر مریض میشه، میره دکتر، میگن بیماریت لاعلاجه فقط چاره ش اینه که 100 تا مورچه ی نر بخوری!!

هر کاری می کنن نمی تونن صد تا مورچه پیدا کنن که همشون نر باشن. آخرش اینو به فراخوان عمومی می ذارن و میگن هرکی بتونه پیدا کنه رئیس جمهورش می کنیم!

مشایی میره بیت یک کیسه پر از مورچه میریزه روی میز. میگن این چیه؟ میگه مورچه ی نره دیگه! میرن امتحان می کنن می بینن رهبر خوب شد!

می پرسن ازش چجوری تونستی اینهمه مورچه ی نر گیر بیاری؟

مشایی میگه رفتم دم لونه ی مورچه ها، گفتم رهبر مریضه، هر مورچه ای گفت به کـ-یرم انداختمش توی کیسه آوردم!