بعد از تبر 2
نویسنده : فاطمه اختصاری - ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
 

من می گویم «فـ» شما تا آخرش را بخوانید!

خب به علت همیشگی!! خرت و پرت هایمان را از آدرس قبلی جمع کردیم و آمدیم خانه ی جدید. خدا را شکر این بار اسباب و اثاثیه مان را بهمان تحویل دادند و گذشته مان را توی سطل آشغالشان نریختند.

تا آدرسمان را همسایه ها و هم محله ای ها و رفقا و فک و فامیل پیدا کنند مدتی طول می کشد. بی زحمت این آدرس را به هر کی دیدید بدهید، که صاحب این خانه بدجوری از بی مهمانی و بی مخاطبی خسته می شود. دلش می خواهد در اینجا همیشه ی خدا به روی مهمان هایش باز باشد.

این هم آدرس خانه ی جدید من:

www.havakesh26.persianblog.ir