بعد از سفریدن آخر
نویسنده : فاطمه اختصاری - ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
 

به بچه ای که کتک خورد و پا شد از رویاش

به زندگی برگشتم، به چند زخم و خراش

به زندگی برگشتم، به چند زخم و خراش

به زندگی برگشتم، به چند زخم و خراش

به زندگی برگشتم، به چند زخم و خراش