بی ربط

 

غذا به درد من و گوسفندها می خورد

مخاطب از اوّل توی شعر جا می خورد

که من کی ام؟ نه! مهم نیست، ظاهرا هستم!

کسی که فکر نمی کرد، فکر را می خورد

غذا به درد نمی خورد، درد خوردنی است؟

کسی که درد نمی خورد هی غذا می خورد

مخاطب از اول فهمید گیرش آوردیم!!

و شعر را کتکی زد به زور، تا می خورد!

 

فاطمه اختصاری

/ 0 نظر / 11 بازدید